vonalvégi csomagoló gépek gyártása

Univerzál palettázó NGF 245-A.-.0
Egységrakományképző automata NGF 310
Egységrakományképző gép G 356
Zsákpalettázó gép KP-727
Depalettázó gép NGF 292
Kartonba rakó gép NGF-392 vagy NGF-448
Hevederes szalag NGF 458
Tagos szállító szalag NGF 234
Hajtott könnyű görgőspálya NGF-416
Hajtott nehéz görgőspálya NGF-338
Spirál csúzda NGF-461
Palettázó robotok KP-13/12
Palettázó manipulátor KP-720
Köztesberakó gép KP-524

Univerzál palettázó NGF 245-A.-.0

A gép rendeltetése: hasábalakú gyűjtőcsomagok (kartondoboz; rekesz, zsugorfóliázott csomag, stb.) rakodólapra helyezése automatikus üzemmódban.

Alkalmazási terület: élelmiszeripar, vegyipar, nyomdaipar, stb.

Az NGF 245-A.-.0 típus változatai:

Fenti típusváltozatok jellemzője, hogy a berendezések rétegtározó asztallal nem rendelkeznek, így alacsonyabb teljesítmény igény esetén a kisebb helyszükségletű berendezés alkalmazható.

Az egységrakomány-képzésére kerülő gyűjtőcsomagok az előző technológia működési szintjén adagolhatók a berendezésre.

A rendező görgőspályán a csomagok a rendezési igénynek megfelelően kialakított program szerint rendeződnek. A rendezett csomagsorok között igény szerint több és különböző méretű hézagtartás lehetséges. A rendezett csomagsorok a rakodóasztalra tolódnak.

A rakodóasztalon amikor egy rétegnek megfelelő csomagréteg kialakult, a rakodóasztal a rakományképzőben elhelyezett rakodólap szintjére süllyed, majd a rakodólap fölé mozdul és visszatérő mozgásakor a lehúzó. lebillenése által a csomagok a rakodólapra helyeződnek. A rakodóasztal amint visszatért a rendező görgőspálya szintjére, újabb csomagsorok áttolásával a fentiekben leirt műveleti elemek ismétlődésével újabb csomagrétegek helyezhetők a rakodólapra. A rakomány utolsó rétegének rakodólapra helyezését követően a kész rakomány kigördül a rakományképzőből és helyére a rakodólaptárból üres rakodólap helyeződik.

Az A1 típusjelű változatok alacsony rakománykiadási szintje lehetőséget nyújt a rakomány kézi targoncával történő elszállítására.

Az A2 jelű változatok esetén a rakománykiadás emelt szintű hajtott görgőspályára történik. Ez esetben a rakomány a görgőspályáról további görgőspályával tovább szállítható, vagy emelővillás targoncával leemelhető.

A K jelű típusváltozatok olyan rakodólap kezelővel vannak ellátva, amelyek a rakodólapok adagolása mellett pl, depalettizáló géptől érkező rakodólapok halmazolására is alkalmas.

Igény esetén tükörképi kivitel szállítása is lehetséges.

Műszaki adatok:  

 • Teljesítmény: NGF 245-A2-10 esetén: 2,5-3 réteg/perc
 • NGF 245-A2-00 esetén: 1-1,5 réteg/perc
 • Palettázható csomagok méretei (tipus gépeknél): hosszúság: 200-540 mm
 • szélesség: 150-400 mm
 • magasság: 100-380 mm
 • Rakomány beadás magassága (tipus gépeknél): 755-1060 mm
 • Rakomány kiadás magassága: NGF 245-A1 esetén: 110 mm (kézi hidraulikus targoncával elszállítható)
 • NGF 245-A2 esetén: 360 +/- 30 mm (tipus gépek esetén)
 • Képezhető rakományok maximális magassága "h": szerződés szerint
 • Képezhető rakomány maximális súlya: 1200 kg (tipusgép esetén)
 • Alkalmazható rakodólap: 800 x 1200 x 145 mm (EUR)
 • 1000 x 1200 x 145 mm (CHEP)
 • Beépített elektromos teljesítmény: 3,0 kW
 • Üzemi feszültség: 3 x 400V / 230V, 50Hz
 • Működési feszültség: 24V, AC
 • Vezérlő rendszer: PLC
 • Sűrített levegő igény: 20 Nm3/óra, 0,6 MPa

​Egységrakományképző automata NGF 310

Alkalmazható üres vagy töltött öblös üvegek és fémdobozok egységrakomány képzésére. Tekercsből történő köztes adagolás esetén a gép működése automatikus.

Igény esetén lehetőség van méretre vágott köztes adagolásra is.

Egységrakományképző automata NGF 310

A rakodólap adagoló a rakomány elkészülés ütemében adagolja az üres rakodólapokat. Az üres rakodólap halmazok emelővillás targoncával helyezhetők be a rakodólap adagolóba. A gép adagoló szalagjára adagolt edények rendeződnek, majd a rakodóasztalra továbbítódnak. Miután a rakodóasztalon egy rétegnek megfelelő edénysor elhelyeződött, az edénysor-rögzítő a következő réteg első edénysorát megfogja. A rakodóasztal kihúzásával a réteg a rakodólapra helyeződik. Az előző műveletekkel egyidőben megtörténik a tekercsből a köztespapír lefejtése és levágása. A méretre vágott közteslapot - a rakodóasztal alsó részén kiképzett megfogó - megfogja és visszatérő mozgásával a réteg fölé viszi, majd a rétegre helyezi. Az előző műveletek ismétlődésével alakul ki az egységrakomány.
Az elkészült egységrakomány a rakományképzőből lánchajtású görgöspályán kigördül.

MŰSZAKI ADATOK: 

 • Teljesítőképesség: 4 réteg/min
 • Elektromos energia igény: 3 X 400/230 V,  4,1 kW, 50 Hz
 • Fémdoboz átm. 53-99 mm esetén 1200-400 db/min
 • Üveg átm. 64-92 mm esetén 1000-450 db/min
 • Sűrített levegő igény: 0,6 MPa
 • Képezhető rakomány legnagyobb      
 • Magassága (rakodólappal):  
 • Vezérlés: PLC
 • Típusgépnél: 1350 mm
 • Egyéb beadás magassága: 1550 mm
 • Típustól eltérő gépnél: 1850 mm (max.)
 • Készrakomány kiadási 110 mm
 • Készrakomány legnagyobb tömege: 1000 kg    
 • Alkalmazható rakodólap mérete: 800 x 1200 x 145 mm, 1000 x 1200 x 145 mm    
 • Papírtekercs maximális átmérője: 1000 mm
 • Papírtekercs maximális szélessége: 1220 mm
 • Rakodólap adagolóban elhelyezhető rakodólapok száma: 15 db (max.)
 • RENDELÉSI ADATOK: 
 • Rakodni kívánt edények mérete, üres vagy töltött
 • Köztes adagolás tekercsből vagy lapból
 • Rétegszám, vagy rakománymagasság (rakodólappal)
 • A gép felületi kikészítésére vonatkozó igény
 • J vagy B kivitel

Egységrakományképző gép G 356

Alkalmazhatóüres vagy töltött öblös üvegek és fémdobozok egységrakomány képzésére.

Típusváltozatok:

 • G 356/165 típus max. 165 mm-es edénymagasságig
 • G 356/240 típus max. 240 mm-es edénymagasságig
 • G 356/290 típus max. 290 mm-es edénymagasságig

Egységrakományképző gép

A gép adagolószalagjára adagolt edények a szalagon rendeződnek és a rakodóasztalra továbbítódnak. Miután a rakodóasztalon egy rétegnek megfelelő edénysor elhelyeződött, az edénysor-rögzítő a következő réteg első edénysorát megfogja. A rakodóasztal kihúzásával a réteg a köztespapirral ellátott rakodólapra helyeződik. Az edények rakodólapra rakása több rétegben történik, az egyes rétegeket hullámpapír köztes választja el egymástól. A rétegeket elválasztó köztes adagolását a kezelő végzi. A gépbe az üres rakodólapok emelővillás targoncával vagy kézzel helyezhetők be. A rakodólapadagoló automatikusan választja le a rakodólapot és továbbítja a rakományképzőbe. Ezzel egyidőben megtörténik a készrakomány kiadása. Lehetséges gép kivitel:
J {ábra szerinti),
B (ábra szerinti tükörképnek megfelelő)

MŰSZAKI ADATOK:  

 • Készrakomány max. magassága: 1350 mm
 • Típusól eltérő gép esetén: 1850 mm (max.)
 • Teljesítőképesség: 2,5 réteg/perc
 • Készrakomány maximális súlya: 1000 kp
 • Alkalmazható rakodólap mérete: 1200 X 800 X 145    
 • Elektromos energia igény: 3 X 400/230 V,  3,2 kW, 50 Hz
 • Vezérlési mód: PLC
 • Sűrített levegő igény: 8Nm3/h, 0,5 MPa - J vagy B kivitel
 • Edény beadagolás magassága: 1690 mm  
 • RENDELÉSI ADATOK:  
 • Rakodni kívánt edények mérete, üres vagy töltött
 • Rétegszám, vagy rakománymagasság (rakodólappal)
 • A gép felületi kikészítésére vonatkozó igény

Zsákpalettázó gép KP-727

Alkalmazási területe:

A KP-727 típusú automatikus muködésű palettázó gép zsákolt termékek rakodólapra helyezését végzi, meghatározott elrendezési minta szerint úgy, hogy a rakodólapok kihasználása optimális legyen.A palettázás műveletének logikai sorrendjét PLC automatika vezérli.A rakodólapon lévő zsákok elrendezési mintája rétegenként változhat, ezáltal a rétegek közti kötés révén csökken a zsákok szállítás közbeni elcsúszásának veszélye. A stabil rakomány kialakítást a behordó pályaszakaszon lévő elrendezés képző elemek biztosítják.A gép teljesítménye függ a zsákok befoglaló méretétől, súlyától, a zsákelrendezési mintától.

Szerkezeti és működési leírás:

A 2000 mm magasan a zsákvasalóba érkező zsákok beltartalmának egyenletes anyagelosztását a továbbító hevederek vibrálása biztosítja. A zsákvasalót elhagyó formált zsákok a hevederhajtású rendező modulra jutnak, ahol program szerint történik az egyenes továbbhaladásuk, áttolásuk vagy elfordításuk. Az elrendezett zsákok a behordó görgősorra kerülnek, ahol kialakul a teljes réteg. Az áttoló kocsi a lift fölé tolja a réteget, miközben lehetővé teszi az újabb réteg kialakulását. Miután a lift fölötti rakodó asztal szétnyílik az elkészült réteg az előző rétegre vagy az üres aklapra helyeződik. Az oldalszorítók és a felső vasaló biztosítja a rakomány felső síkjának egyenességét, egyenletességét.Az automatikusan adagolt raklapok a liftben rakodási szintre emelkednek, miközben az elkészült rétegeket a megfelelő ütemben süllyeszti, amíg elkészül a teljes egységrakomány az elkészült rakományok a gépet egy 480 mm magas hajtott görgős pálya szakaszon hagyják el.

Műszaki adatok:  

 • Teljesítmény: 600 zsák / óra ( 50 kg-os kiszerelésnél )
 • Rakomány méret max.: hossz: 1250 mm; szél: 850 mm; mag.:1500 mm
 • Raklap méret: (EUR) 800x1200x150 mm
 • Elektromos igény: 3x400/230 V; 13 KW, 50 Hz; I= 35A
 • Levegő igény: 7 m3/óra, 0,6 MPa
 • Gép mérete: hossz: 11300 mm;
 • szél: 3400 mm;
 • mag: 3000 mm
 • Gép tömege: kb. 3600 kg

Depalettázó gép NGF 292

Üres és töltött üvegekből valamint fémdobozokból képzett egységrakományok bontása

A rakomány a behordó görgőspályáról a rakománybontóba kerül, és a bontási síkba emelődik. Üvegek esetén pneumatikusan működtetett letolólap a felső üvegréteget áttolja a rétegkihordó szalagra, majd a kezelő a köztes elválasztót leemeli és a letolólap visszatér alaphelyzetbe. A rakomány edényméret magasságának megfelelő emelése által kezdődhet a soron következő réteg bontása. A folyamat ismétlődésével újabb rétegek tolhatók át a rétegkihordó szalagra. Fémdobozok bontása esetén a mágneslap a felső dobozréteget felemeli, majd a rétegkihordó szalag felé vezérelve a dobozokat a rétegkihordó szalagra helyezi. A köztes eltávolítása után a mágneslap visszatér eredeti helyzetébe, ahonnan a folyamat ismétlődik. A bontás befejeztével az üres rakodólap lesüllyed és a rakodólap gyűjtőbe kerül a bontandó rakomány pedig a behordó görgőspályáról a bontóba továbbítódik.

MŰSZAKI ADATOK:      

 • Teljesítőképesség: 3-4 réteg/perc
 • NGF 292/L+EM tip. esetén a mágneslap gerjesztéséhez szükséges elektromos teljesítmény: 3 kVA
 • Bontható edények méretei: 200-3000 ml-es üveg max.magasság: 240 mm    
 • 1/10-3/1-es üres doboz magasság: 175 mm
 • 1/10-1/1-es töltött doboz magasság: 130 mm 
 • Készrakomány beadási magassága: 110 mm
 • Edénykiadás magassága: 1450 mm
 • Bontható rakomány súly: 1000 kp
 • A gép fő méretei h =1350 mm rak.magasság esetén:  
 • Alkalmazható rakodólap mérete: 800 x 1200 x 145 mm
 • körvonalrajz szerint 1000 x 1200 x 145 mm    
 • Bontható rakomány magassága: (rakodólappal) 1350 mm
 • Külön igény esetén: 1850 mm  
 • Beépített hajtóművek teljesítménye: 3 x 400/230 V, 2,8 kW , 50 Hz
 • Vezérlési mód: PLC
 • Sűrített levegő igény: 15 Nm3/ó 0,6 Mpa
 • RENDELÉSKOR KÖZLENDŐ ADATOK:
 • A gép típusa
 • A bontandó edényzet mérete és állapota (üres vagy töltött)
 • A bontandó rakomány magassága (rakodólappal)
 • A gép kivitele J vagy B
 • A gép felület kikészítésére vonatkozó igény

Kartonba rakó gép NGF-392 vagy NGF-448

Karcsú vagy tömzsi palackok, üvegek, dobozok kartonba rakása ejtéssel vagy átrakásos üzemmódban.

A gép rendeltetése, alkalmazási területe:

A berendezés alkalmas hengeres vagy prizmatikus edények, müanyag flakonok rekesz nélküli vagy különleges esetben fésűs rekeszes kartonba rakására. Az edények átrakása egy magasabb rétegképzési szintről alacsonyabb kartonfogadó szintre történik vákumos vagy nyomott levegős edénymegfogó szerszám által. Az edényfogadás kedvező szintmagassága előnyös alkalmazást tesz lehetővé a berendezés technológiai vonalba kapcsolására.

Tehát nem szükséges a töltővonal edényeinek magasabb szinten történő rétegképzése, miután a gép az iparban általánosan alkalmazott szállítási szinten /850-950 mm/ dolgozik.

A gép automata üzemmódban dolgozik csak a kartonfeladáshoz szükséges személy, aki általában a gép kezelője is.

A gép az alábbi szerkezeti egységekből áll:
1. átrakófej
2. kartonszállító pálya 
3. rétegbehordó szalag
4. elektromos berendezés
5. pneumatikus szelepek és működtető elemek
6. megfogó szerszám

Jellemző műszaki adatok:

 • Teljesítmény: 10 karton/perc
 • Edény átmérő: 70-130 mm
 • Edény magasság: 100-320 mm
 • Edény feladás magassága: 850-950 mm
 • Karton feladás magasság: 550-650 mm
 • Beépített elektromos teljesítmény: 1,8 KW
 • Üzemi feszültség: 3x400/230 V 50 Hz
 • Müködő feszültség: 24 V DC
 • Sűrített levegő igény: 10 Nm3lóra
 • Nyomás: 0,55+0,06 MPa,

Fő méretek:  

 • Hosszúság: 4300 mm
 • Szélesség: 1305 mm
 • Magasság: kábelvezető nélkül 2025 mm
 • Kábelvezetővel 2400 mm
 • Vezérlés: PLC

Hevederes szalag NGF 458

Alkalmazási terület:

A hevederes szállítószalag alkalmazható különféle kivitelű gyűjtőcsomagok (kartondoboz, rekesz, zsugorfóliás csomag stb./ valamint darabos áruk I pl.: élelmiszeripari termékek I vízszintes, emelkedő vagy lejtős irányú szállítására Az emelkedés vagy süllyedés mértéke a szállítandó áru és heveder típusától függően elérheti a 20-25°-ot is. A szállítószalag csak folyamatos szállításra alkalmas, torlasztás nem lehetséges. A szállítás felfüggesztéséhez a pálya hajtásának leállítása szükséges.

Szerkezeti és működési leírás:

A szállítószalag váz illetve lábszerkezete, a meghajtó és feszítodob, valamint a burkolat készülhet szénacélból festve illetve korrózióálló kivitelben.
A hajlított kivitelben készült vázszerkezethez csavarozással magassági állítást biztosító lábszerkezet csatlakozik. A heveder a vázhoz csavarozással hozzáerősített tálcán csúszik. A csúszó tálca helyett lehetséges megfelelő számú támasztó görgő alkalmazása is. A visszatérő heveder ág szabadonfutó horganyzott acélpalástú görgőkkel van alátámasztva.

A hevederes szállítószalag meghajtó és feszíto dobja "Y" csapágyakkal szereltek.

Műszaki adatok:  

 • Hosszúság: 1000-6000 mm /500 mm fokozatonként!
 • Szélesség: 200-500 mm / 50 mm fokozatonként /
 • Magasság: 350-1950 mm
 • Szállítási sebesség: 10-17 m/perc
 • Pálya teherbírás: 500 N/m
 • Elektromos energia igény: 0,25-0,55 KW /hosszúságtól és
 •   teherbírástól függoen /
 • Üzemi feszültség: 3x400 / 230 V 50 Hz

Tagos szállító szalag NGF 234

Különféle edényzetek (öblös üveg, palack, fémdoboz stb..) vízszintes, ferde és ívelt pályán történő szállítására alkalmazható.

Alkalmazási terület:

A szállítószalag típuselemekből van felépítve, a közbenső elemek számának változtatásával a kívánt hossz előállítható. A típus elemek oldható kötéssel vannak rögzítve, így az üzemelési igényeknek megfelelő szalaghossz a közbenső elemek változtatásával a helyszínen csavarozással kivitelezhető.

Szerkezeti és működési leírás:

A SZÁLLÍTOSZALAG FŐ EGYSÉGEI:

I. HAJTOTT VÉG
II. FESZÍTŐ VÉG
III. KÖZBENSŐ ELEMEK (tipizált)
a. egyenes elem (1; 1,5; és 2 m-es hosszban)
b. lejtést, emelkedést biztosító elem ( ~ 10°) 
c. ívelt elem (45°, 90°, 180°)
IV. LÁB

A hajlított kivitelű szalagváz készülhet szénacélból, vagy korrózióálló acélból.
A szállítóláncot képező lánctagok anyaga lehet műanyag, vagy korrózióálló acél.

Az alaptípus az alábbi egységekkel bővíthető:

 • a működtetéshez alkalmas vezérlőszekrénnyel,
 • több sáv esetén láncáganként különböző sebességet biztosító hajtott véggel,
 • lánc kenést biztosító teknő, csepptálcával,
 • edény besorolást elősegítő bolygató egységgel, 
 • edény lesorolást biztosító görgőskorláttal.

Műszaki adatok:  

 • Hosszúság: 2-15 m /0,5 m fokozatokkal/
 • Szélesség: 200-500 mm / 50 mm fokozatonként /
 • Magasság: 750-1850 mm
 • Beépített elektromos energia: 0,55 KW (szalag hosszától és a sávok számától függően)
 • Lánctag osztása: müanyag tag esetén: 40 mm
 • Fém tag esetén: 38,1 mm
 • Szélessége: 80, 100, 125 mm
 • Üzemi feszültség: 3x400 / 230 V 50 Hz

Hajtott könnyű görgőspálya NGF-416

Alkalmazási területe:

A görgőspálya alkalmazható különféle kivitelű gyűjtőcsomagok / kartondoboz, láda, rekesz, zsugorfóliás csomag stb / vízszintes és csekély emelkedésű vagy lejtős /kb. 5°/ szállítására.

A görgőspálya elsősorban folyamatos szállításra alkalmas, hosszabb időtartamú csomagtorlasztás nem kívánatos. A görgők gömbszíj hajtása következtében magasabb szállítási sebesség esetén nem jelentkezik zajhatás.

Szerkezeti és működési leírás:

A pálya vázszerkezet szénacél lemezből készül hajlított kivitelben. A vázszerkezet-hez magassági állítást biztosító lábszerkezet csatlakozik.
Az átmérő 50 mm horganyzott acélpalástú pormentesen csapágyazott görgők t=75 mm -es osztásonként vannak elhelyezve.
A Lo jelű hajtóegységen van a hajtómű elhelyezve. A hajtómű lánckévék áttételen keresztül hajtja meg a görgők alatt, azok tengelyére merőlegesen elhelyezett hajtó tengelyt. A hajtó tengelyről gömbszíjjal vannak a görgők egyedileg meghajtva.
Az Lo jelű hajtóegységhez L1 és L2 egységek kapcsolhatók.
Az L1 és L2 egységek hajtó tengelyei tengelykapcsolóval vannak az Lo hajtóegység hajtó tengelyével összekapcsolva.

Műszaki adatok:  

 • Pálya hossz: L=900-4500 mm /150 mm-és fokozatokkal/
 • Pálya szélesség: 518, 713, 968 mm
 • Szállító magasság: 400-1910 mm
 • Szállítási sebesség: 10,9-30 m/p
 • Teherbírás: 500 N/m
 • Elektromos energia igény: 0,55 KW 3x400/230 V 50 Hz

Hajtott nehéz görgőspálya NGF-338

Alkalmazási területe:

A görgős pálya szélességi mérettől függően alkalmas 800x1200 mm vagy 1000x1200 mm méretű sík rakodólapok illetve ezen rakodólapokon képzett egységrakományok szállítására. A szállító pálya 1500 mm - es hosszúságú modulelemekból épül fel, ezen elemek végére az igénytől függően helyzet-érzékelők szerelhetők fel a pályaszakaszok mozgásának vezérlésére.

Szerkezeti és működési leírás:

A pálya vázszerkezete szénacél zártszelvényből hegesztetten van kialakítva. A vázszerkezetbe a padozati egyenlőtlenséget kiküszöbölő menetes lábcsavar van beépítve. A pálya közepén elhelyezett hajtómű görgős lánccal hajt meg 2 db görgőt. Ezen hajtott görgők lánchajtással továbbítják a hajtást a többi görgőre úgy, hogy a pályába épített összes görgő hajtása biztosított.

A görgők hidegen vont acélcsobol készülnek, védőlemezes, mélyhornyú golyóscsapággyal szerelve, horganyzott kivitelben.

Műszaki adatok:  

 • Pálya hossz: L=1500-6000 mm /150 mm-és fokozatokkal/
 • Pálya sebesség: 6; 8; 10; m/perc
 • Szállító magasság: 110-550 +-30mm
 • Teherbírás: 1000 / 1500 Kg tömegű rakomány
 • Elektromos energia igény: 0,37 -1,5 KW
 • Üzemi feszültség: 3x400/230 V 50 Hz
 • Tájékoztató súly:
 • 120 kg / L=1500 mm /
 •  200 kg / L=3000 mm /
 •  280 kg / L=4500 mm /
 •  360 kg / L=6000 mm /

Spirál csúzda NGF-461

A berendezés rendeltetése és alkalmazási területe

A spirálcsúszda különféle kivitelű gyűjtőcsomagok / kartondobozok, zsákos áruk valamint műanyag rekeszek/ nagyobb magasságról való lejuttatására alkalmazható.
Beépíthető csomagoló vonalba, de egyedi berendezésként is alkalmazható.
Kis helyszükségletet igényel, mozgó alkatrészt nem tartalmaz, energia igénye nincs.

A spirálcsúszda jobbos illetve balos csavarvonal emelkedéssel készíthető.

Jellemző műszaki adatok:       

 • Karton doboz méretei : - hosszúság:   200-500 mm -szélesség:   150-360 mm
 • Kartondoboz súly:  ~ 8-20 kg között
 • Csúszó pálya szélesség:  400 mm
 • Csúszda beadó magassága:  7710+-50 mm
 • Csúszda kiadó magassága:  1200+-50 mm
 • Karton sebesség:  ~ 10 m/perc
 • Csúszda menetemelkedése: 2604 mm
 • Közepes csúszdalejtő szög:  ~22 fok

Palettázó robotok KP-13/12

Alkalmazási területe:

Különféle (gyűjtő) csomagokból álló egységrakomány képzésére alkalmas robot. Megrendelői igény szerint egyeztethető a csomagok rétegképzése (kötésbe rakás vagy "hűtő kürtő" kialakítása) illetve a már elhelyezett cimkék bemutatása. A bemutatott gép vákuumfejes kialakítású, azonban alkalmazható más kivitel pl. megfogó karokkal, szorító pofákkal vagy túlnyomásos megfogó "tulipánokkal" is.

Robot emelő:

A robot emelő egység feladata a dobozemelőn szintbe emelt dobozok palettára rakása és a paletta szint automatikus követése. Mivel a Yamaha Scara robot függőleges irányú mozgástartománya 400 mm-re korlátozott, ezért a robotot egy kocsi szerkezettel kell a kellő magasságba emelni. Az aktuális raklapszint meghatározása egy, a kocsira szerelt lézeres optoérzékelővel történik. A berendezés emelő motorjának tengelyvégén egy nagyfelbontású inkrementális encoder
található, mely segítségével a PLC nyomon tudja követni a kocsi és ezáltal a robot pozícióját is. A doboz emelő aktuális elvételi szintjét a PLC állítja be, mégpedig a robot emelőről kapott
adatok alapján.

A Scara robot a dobozemelő elvételi pozíciójából a dobozt a raklap soron következő pozíciójába juttatja. A dobozok megfogása vákuummal történik. A robot emelőben a kocsi illetve a robot súlyának kompenzálása érdekében az oszlop belsejében ellensúly van elhelyezve, melynek tömege kb 10 kg-mal kevesebb, mint a szerelt
kocsi tömege. Ez a tömeg többlet bíztosítja, hogy az áthajtó rendszer mindig feszes maradhasson. A rendszert fékes, encoderrel felszerelt SEW Spiroplan hajtómű mozgatja
lánchajtás és áttétel közbeiktatásával.

A berendezés főbb részei:
1. Áttoló
2. Mettler-Toledo kombinált mérleg
3. Selejt gyűjtő és kilökő
4. Kézi elszedő és kilökő
5. Behordó illetve puffer heveder
6. Doboz emelő
7. Yamaha Scara robot oszloppal
8. Raklaptár
9. Görgős pályák


Műszaki adatok:  

 • Beadási magasság: 650 mm (doboz)
 • Kiadási magasság : 400 mm (raklap)
 • Emelhető tömeg: 15 kg / gyüjtőcsomag
 • Üzemi feszültség: 3 x 400V / 230 V, 50 Hz
 • Levegő fogyasztás: 1 Nm3/perc, 0,6 MPa
 • Raklap méret: 800x1200x145 (EUR)
 •   1000x1200x145 (CHEP)
 • Ütemszám: 14 ciklus / perc
 • Beépített elektromos teljesítmény: 8,5 kW (a hozzá épített periférikus egységekkel

Palettázó manipulátor KP-720

Alkalmazási területe:

Különféle kartondobozokból álló egységrakomány képzésnél, ahol igényként merül fel a dobozok közötti hézagok tartása (pl. hűtőházakban való termékek tárolásakor)

Szerkezeti és működési leírás:

A manipulátor hegesztett kivitelű vázzal, továbbá magassági állítást és betonaljzathoz való rögzítést biztosító lábakkal rendelkezik.
Felületkezelés: festés, galvanikus horganyzás. Az x; y és z irányú mozgatást és a z tengely körüli szögelfordulást lineáris egységek és fordító modul végzi.
Az x és y irányú egységek szervo pneumatikus hajtóművek, míg a z irányú mozgást végző egység villamos szervo hajtású.

A programozó egység lehetővé teszi az igényekhez - doboz méretekhez - való igazodást.
A lineáris egységek mérőrendszerrel rendelkeznek, mely biztosítja a pontos pozíció tartást és az ismétlési pontosságot.
Az elektronikus véghelyzet-csillapítás (SOFT STOP) optimális futási jellemzőket tesz lehetové a fordításnál, így kisebb rezgés és lengés keltés mellett nagyobb ütemszámra képes a manipulátor.

A fordító modul négy helyzetben képes megállni.
A gépet kiszolgáló hajtott görgős pálya jobbról és balról egyaránt szerelhető.

Műszaki adatok:  

 • Hosszúság: 2430 mm
 • Szélesség: 2337 mm
 • Magasság: 2640 mm
 • Emelhető tömeg. 12 kg
 • Üzemi feszültség 220 V 50 Hz
 • Levegő fogyasztás: 1 Nm3/perc
 • Ütemszám: 10
 • Raklap méret: 800x1200x145 (EUR)

Köztesberakó gép KP-524

Alkalmazási területe:

A köztesberakó gép alkalmas a vele reteszkapcsolatban álló palettázó /rakományképző/ gép rakodó terébe köztespapírokat berakni. A papírberakás történhet a beérkező üres raklapra, minden réteg közé illetve a készrakomány tetejére, automata ciklusban.Amennyiben a papírtárból kifogy a papír, akkor a gép az utoljára felvett papírral még végrehajtja a következő berakási ciklust, azonban a felszedő fej visszatérve a papírtár fölé, ott lassan emelkedni kezd a felső végállásig, megkönnyítve ezzel a papírtár feltöltését. A papírtár üresedését piros fényű villogó lámpa jelzi.

Szerkezeti részek: 

 • 1 Csapágyazás
 • 2 Fordítómű
 • 3 Emelő kocsi
 • 4 Felszedő keret
 • 5 Felső hajtás
 • 6 Oszlop
 • 7 Ellensúly
 • 8 Papírtár
 • 9 Pneumatikus szerelvények

Műszaki adatok: 

 • A gép hossza: 2100 mm
 • A gép szélessége: 1280 mm
 • A gép magassága: 4207 mm
 • Legmagasabb rakománymagasság: 2300 mm
 • Elektromos energia igény: 1,4 KW
 • Üzemi feszültség: 3x400/230 V 50 Hz
 • Vezérlő feszültség: 24 V DC
 • Vezérlési rendszer: PLC
 • Sűrített levegő nyomása: 0,6 MPa
 • Sűrített levegő igénye: 2,2 Nm3lóra
 • Sűrített levegő csatlakozása: C" 3/8 belso vagy 08/fdó PE cso
 • A gép maximális teljesítménye: 2 köztespapír/perc
Request

1